Image Alt

KB – Zgodovina

ZGODOVINA

Na tem razdelku si je mogoče ogledati glavne faze podjetja, od leta 1909 do danes

1909
1909

Ustanovitev

10. marca Slovenska Kmečka stranka ustanovi v Gorici svoj denarni zavod z imenom Kmečka banka. Ta leta 1924 spremeni svoje ime v Banca Agricola – Kmečka Banka in do leta 1996 neprekinjeno deluje kot zadružna banka, nato pa se, predvsem zaradi vstopa novega strateškega partnerja, preoblikuje v delniško družbo.
2001
2001

Spremembe

Bančno dejavnost Kmečke banke odkupi zavod Banca Popolare di Cividale. Finančno poslovanje se ohrani in iz bančne družbe nastane nova finančna družba KB1909 Società finanziaria per azioni – Finančna delniška družba.
2006
2006

KB Center

KB1909 obnovi stari sedež Kmečke banke na Verdijevem korzu ter ga preda v uporabo slovenskim družbenim ustanovam v Gorici. Tako, po sto letih, le nekaj deset metrov stran od Trgovskega doma nastane nov kulturno – izobraževalni KBCenter.
2007
2007

Ljubljanska borza

10. oktobra so obveznice z oznako KBG1 uvrščene na prosti trg Ljubljanske borze in postanejo tako prvi tuji vrednostni papir na slovenski borzi.
2009
2009

100 let

10. marca družba KB1909 praznuje natanko 100 let svojega obstoja. Ob stoletnici je družba KB1909 finančno podprla nekatere projekte na področju izobraževanja in tako praznovanje namenila razvoju skupnosti, kateri pripada.
2012
2012

Razprta obzorja

20. aprila poteka svečano odprtje razstave Orizzonti dischiusi/Razprta obzorja - Umetnost 20. stoletja med Italijo in Slovenijo, postavljena v bivši ribarnici v Trstu – v t.i. Salone degli Incanti, ki obeleži pomemben dogodek: vrnitev umetnin nekdanje Tržaške kreditne banke, ki jo je leta 1999 kupila Banca Antonveneta, slednjo pa nato Banca Monte dei Paschi di Siena.
2012
2012

Delniška družba

12. junija Skupščina delničarjev odobri spremembo imena družbe v KB1909 Società per azioni - delniška družba.
2017
2017

Likvidacija

Začne se postopek prestrukturiranja in likvidacije, ki traja vse do leta 2022.
2022
2022

Danes

27. junija Skupščina delničarjev sprejme preklic postopka likvidacije in preimenuje družbo v KB Delniška Družba S.p.A.

Nel Salone degli Incanti, una mostra presenta per la prima volta la raccolta d'arte più rappresentativa della cultura artistica di origine slava in Italia, custodita fino ad ora nei caveaux di prestigiose istituzioni private

Laura Larcan
www.repubblica.it

Il gruppo friuliano-sloveno KB1909 acquisisce la proprietà della grimac macchine per caffè...

Isabel Tillman
www.beverfood.com

KB1909, il colosso goriziano da 90 milioni di euro. E la comunità slovena va in borsa

Luigi Vianelli
www.bora.la

via - ulica Malta 2
34170 Gorizia - Gorica
tel. +39 0481 32545

Reg. Imprese di Gorizia
C.F. - P.IVA 00064860315
CAP. SOC. € 14.681.364,75 I.V.