Sklic skupščine delničarjev

Obvestilo o sklicu redne skupščine delničarjev

Redno skupščino delničarjev sklicujemo v drugem sklicu dne 01. julija 2024 ob 18. uri v Kulturnem domu v ul. I. Brass št. 20 v Gorici.

Pravico do glasovanja na skupščini bodo, v skladu z zakonskimi določbami in statutom, imeli imetniki navadnih delnic z ISIN kodo IT0001070306, prednostnih delnic kategorije A z ISIN kodo IT0004191182 in prednostnih delnic kategorije B z ISIN kodo IT0004839244, za katere bo družba, do 26. 7. 2023, prejela ustrezno sporočilo posrednika kot predvideva zakon Testo unico della Finanza v drugem odstavku 83.-sexies člena.

 

Gorica, 13. junija 2024

Za Upravni svet
Predsednik Boris Peric

KB obvestilo sklica (PDF)

via - ulica Malta 2
34170 Gorizia - Gorica
tel. +39 0481 32545

Reg. Imprese di Gorizia
C.F. - P.IVA 00064860315
CAP. SOC. € 14.681.364,75 I.V.