Sklic skupščine delničarjev

Obvestilo o sklicu redne in izredne skupščine delničarjev

Redno in izredno skupščino delničarjev sklicujemo v prvem sklicu dne 27. junija 2022 ob 18. uri v Kulturnem domu v ul. I. Brass št. 20 v Gorici.

Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo imetniki delnic, za katere bo družba prejela ustrezno sporočilo posrednika, pri katerem imajo deponirane delnice, v katerem bo naveden nosilec glasovalnih pravic.

Gorica, 9. junija 2022
Boris Peric – Likvidacijski upravitelj

KB obvestilo sklica (PDF)

via - ulica Malta 2
34170 Gorizia - Gorica
tel. +39 0481 32545

Reg. Imprese di Gorizia
C.F. - P.IVA 00064860315
CAP. SOC. € 14.681.364,75 I.V.